Cennik

Lp. Opis stanowiska Stawka Metraż Opłata eksploatacyjna
1. Stan. samochodowe – samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu 18m2 45.00 zł
2. Stan. samochodowe pod zadaszeniem- samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu – +30% 18m2 57.00 zł
3. Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu od strony głównego ciągu handlowego mb 19.00 zł
4. Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu tył – bok stanowiska mb 15.50 zł
5. Namiot 3m x 3m – (3,37zł/m2) 9m2 39.00 zł
6. Łóżko/namiot 2m x 2m 4m2 17.00 zł
7 Wiadro , skrzynka , ręka szt. 9.50
8. Inne – wieszak , 1 mb. ławy (numizmaty, narzędzia) szt. 7.50 zł
9. Pozostałe za 1 m2 ( sprzedaż z ziemi rzeczy używanych ) m2 4.60 zł
10. Pozostałe za 1 m2 – sprzedaż plonów z działki m2 4.60 zł
11. Wystawka towaru wokół pawilonów od strony frontowej m2 2.90 zł
12. Sprzedaż rzeczy numizmatycznych i narzędzi z ziemii m2 4.60 zł
13. Opłata za postój samochodu szt. 17.00 zł
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nie uiszczenie opłaty abonamentowej do końca miesiąca za który
jest należna , będzie skutkowało powiększenie opłat za następny miesiąc o kwotę 10% bez odwołania.

Cennik za reklamę na stronie do ustalenia.