Cennik

Lp. Opis stanowiska Stawka Metraż Opłata eksploatacyjna
1. Stan. samochodowe – samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu 18m2 39.00 zł
2. Stan. samochodowe pod zadaszeniem- samochód do 2,5 t + 3 mb. Stołu – +30% 18m2 50.00 zł
3. Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu od strony głównego ciągu handlowego mb 16.50 zł
4. Stan. samochodowe pod zadaszeniem z poliwęglanu tył – bok stanowiska mb 13.50 zł
5. Namiot 3m x 3m – (3,37zł/m2) 9m2 34.00 zł
6. Łóżko/namiot 2m x 2m 4m2 15.00 zł
7. Stolik do 1,5 m szt. 12.00 zł
8. Wiadro , skrzynka , ręka , 1 mb. stołu szt. 8.00 zł
9. Inne – wieszak , 1 mb. ławy ( bez nakładek ) szt. 6.50 zł
10. Pozostałe za 1 m2 ( sprzedaż z ziemi rzeczy używanych ) m2 4.00 zł
11. Pozostałe za 1 m2 – sprzedaż plonów z działki m2 4.00 zł
12. Pozostałe za 1 m2 ( sprzedaż z ziemi rzeczy używanych ) – pod pozostałym zadaszeniem m2 4.00 zł
13. Sprzedaż towaru pod zadaszeniem głównym z poliwęglanu m2 7.00 zł
14. Wystawka towaru wokół pawilonów od strony frontowej za m2 m2 2.50 zł
15. Sprzedaż rzeczy numizmatycznych i narzędzi z ziemii m 4.00 zł
16. Sprzedaż rzeczy numizmatycznych i narzędzi ze stołu m 6.50 zł
17. Opłata za postój samochodu szt. 7.50 zł
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nie uiszczenie opłaty abonamentowej do końca miesiąca za który
jest należna , będzie skutkowało powiększenie opłat za następny miesiąc o kwotę 10% bez odwołania.

Cennik za reklamę na stronie do ustalenia.